#Got

Sansa Stack và sói tuyết xám `Lady`

Published at January 30, 2019 ·  3 min read

Sansa rùng mình. Họ đã đi mười hai ngày vượt qua Neck, đi qua không biết bao nhiêu mô đất đen, và cô ghét mọi giây phút đó. Không khi ẩm ướt và nhớp nháp, đường quá hẹp khiến họ không tìm được chỗ cắm trại thích hợp nghỉ đêm. Chỉ có một mình và bị bẽ mặt, Sansa trở về hành quân, nơi cô biết Septa Mordane đang đợi....