Việt Nam Tourist

Winter is comming

Đây là những nơi tôi có cơ hội đặt chân tới ở Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng viết bài review chi tiết về cảm nhận của tôi khi trở về. Bài viết này sẽ liên kết với từng bài review.

Mục tiêu tôi sẽ đi hết cả tỉnh ở Việt Nam sau đó sẽ tiến ra Đông Nam Á. Đây là mục tiêu dài hạn, nên tôi không rõ là sẽ hoàn thành trong bao lâu, 5 năm 10 năm hay lâu hơn nữa nhưng chắc chắn tôi sẽ hoàn thành.

  • Trà Vinh: quê hương tôi
  • Bến Tre: quê hương của dừa
  • Hậu Giang: những chuyến phà bus
  • Hồ Chí Minh: nơi tôi bước vào đời
  • Hà Nội: thủ đô mang đến cho tôi những kỉ niệm buồn
  • Phú Yên: lần đầu miền trung
  • Bình Định: thành phố biển và nắng
  • Vùng Tàu: nơi tôi mơ ước được sinh sống