About

Winter is comming

Tôi không phải blogger.

Nhưng tôi ngồi máy tính hơn 10 giờ mỗi ngày.

Tôi không phải dân nghiện máy tính,

Tôi có bồ và đi chơi với bồ vài lần mỗi tuần.

Tôi thích những gì tôi làm,

Nhưng không phải làm những gì tôi thích.